Wing - muhn2vn
 
 

 
 
 
Arrow
Arrow
Down Left Corner Down Right Corner
Top Left Corner Top Left Corner
 
 
Down Left Corner Down Right Corner
Top Left Corner Top Right Corner
 

Hướng dẫn cách thức tạo cánh

 
Để sở hữu cánh bạn phải tạo ra vũ khí chao bằng cách gặp Goblin
(máy xoay chao) ở Noria đem những item cần thiết mà hắn yêu cầu.

Vũ Khí Chao
Búa Chao Gậy Chao Cung Chao
Thông Tin Cơ Bản :
Yêu cầu : Item +4 trở lên có tính năng Option và 1 viên ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chaos) để tạo ra 1 trong 3 vũ khí trên.
_Làm thế nào để vào được Vũ Khí Chao :
Item kết họp làm ra vũ khí chao + càng cao thì tỉ lệ càng lớn.

 • Cách tạo Cánh cấp 1 :
     Quá trình tạo cánh:
  Phải đảm bảo rằng vũ khí Chao của bạn +4 trở lên có tính năng Option
  Kết họp với Item bất kì +4 trở lên có tính năng Option.
  cùng với 1 viên ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chaos) Tạo ra Cánh cấp 1 tỉ lệ tối đa 100%.

 • Cách tạo Cánh cấp 2 :
  Tạo ra Cánh cấp 2 tỉ lệ tối đa 90%.
  Cánh cấp 2 cần 1 lông vũ (Loch's Feather).
  Áo choàng Dark Lord cần 1 Huy hiệu hoàng tộc.
  Tiến hành tạo cánh cấp 2 và áo choàng ta điều thực hiện như sau
  Item hoàn hảo +4 trở lên có tính năng Option.
  1 viên ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chaos) Kết họp với cánh cấp 1.
  Nếu ta kết họp các item trên với 1 lông vũ thì ra cánh cấp 2.
  Nếu ta kết họp các item trên với 1 Blue Feather thì ra áo choàng.

 • Tạo Cánh cấp 3 :
     Tạo lông vũ condo (feather of condo):
  _ Cần 1 cánh cấp 2 bất kì +9 op trên 4
  _ Cần 1 ngọc hỗn nguyên
  _ Cần 10 viên ngọc tâm linh đã nén lại
  _ Cần 1 viên ngọc sáng tạo
  _ Cần đồ thần (lụm trong hỗn nguyên lầu) + 7 trở lên op trên 4
  Gặp Goblin rồi để đồ theo trong hình :  Gặp Goblin rồi tìm 2 món đồ như trong hình :


  Ngọc ước nguyện +1 là 10 viên ngọc ước nguyện đã được nén lại.
  Ngọc tâm linh +1 là 10 viên ngọc tâm linh đã được nén lại.
 •  
  Down Right Corner Down Right Corner